УУП "Машини и съоръжения за заваряване"

20УУП-9-клас-Заваряване