НОВА СЕДМИЧНА ПРОГРАМА И ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ОТ 06.04.2020 г.

Дата на публикуване: 02.04.2020 18:40:31

Считано от 06.04.2020 г.

/понеделник/

дистанционното обучение в ПГ "Златица"ще се осъществява с

НОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА

и по актуализирано РАЗПИСАНИЕ

на часовете за деня.