ОБУЧЕНИЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)

Нова и актуална информация ще бъде публикувана в раздела, само ако се въведе обучение от разстояние в електронна среда.