Добре дошли на нашия сайт, който е създаден с цел да запознае посетителите си с Професионална гимназия "Златица"!

   2023 беше нашата юбилейна година.

Професионална гимназия “Златица“ стана на 90 години. Това е една достолепна възраст, солидна основа за развитие и възход. Годините говорят за това, че е преминат дълъг път, че е положен огромен труд на няколко поколения учители, извели от стените на училището хиляди зрелостници. Времето не стои неподвижно. Всичко тече и се променя. И училището продължава да живее и работи. Онази искра духовна топлина, която от първите дни се е настанила в училищната сграда, живее и до днес.

  "При нас работят квалифицирани педагози, обичащи своята работа и децата, повишаващи постоянно своето професионално ниво. 

    Сътрудничеството между учители, ученици и родители, основано на взаимно уважение и взаимопомощ се явява залог за успеха. Стремим се да развиваме нашата гимназия, да я направим по-приветлива и красива. 

   Много е направено, много още ни предстои. Ние сме уверени, че можем да се справим с предизвикателствата на времето и ще постигнем много. 

   ПГ "Златица" – това е един голям, надежден, изпълнен с топлина дом, където има работа и отдих, празници и делници, и най-главното – добри традиции. Ние сме различни и сме заедно. Атмосфера на творческо общуване – това е главното, което обединява деца и възрастни в едно общо, голямо и задружно училищно семейство."  

                      инж. Величка Баланова

                      Директор на ПГ "Златица" 

Запознайте се и с нашите партньори, с чието съдействие осъществяваме дуалното обучение:

Геострой АД

Геотрейдинг АД

Елаците Мед АД

Аурубис България АД 

Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

https://sites.google.com/a/atpg.pro/atpg/home/contact-us-icon1.jpg