НОВА СЕДМИЧНА ПРОГРАМА И ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ОТ 06.04.2020 г.

Дата на публикуване: 02.04.2020 18:40:31

Считано от 06.04.2020 г. 

/понеделник/ 

дистанционното обучение в ПГ "Златица"ще се осъществява  с 

НОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА  

и по актуализирано РАЗПИСАНИЕ 

                                        на часовете за деня.