РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

Р А З П И С А Н И Е  Н А  Ч А С О В Е Т Е


1 ЧАС  НАЧАЛО 8:00  КРАЙ  8:45

2 ЧАС  НАЧАЛО 8:55   КРАЙ 9:40

3 ЧАС  НАЧАЛО 9:45   КРАЙ 10:30

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ 10:30 ДО 10:55

4 ЧАС  НАЧАЛО 10:55  КРАЙ 11:40

5 ЧАС  НАЧАЛО 11:45  КРАЙ 12:30

6 ЧАС  НАЧАЛО 12:35  КРАЙ 13:20

7 ЧАС  НАЧАЛО 13:25  КРАЙ 14:10

8 ЧАС  НАЧАЛО 14:1 КРАЙ 15:00

9 ЧАС  НАЧАЛО 15:0 КРАЙ 15:50