РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

Р А З П И С А Н И Е Н А Ч А С О В Е Т Е


1 ЧАС НАЧАЛО 8:00 КРАЙ 8:45

2 ЧАС НАЧАЛО 8:55 КРАЙ 9:40

3 ЧАС НАЧАЛО 9:45 КРАЙ 10:30

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ 10:30 ДО 10:55

4 ЧАС НАЧАЛО 10:55 КРАЙ 11:40

5 ЧАС НАЧАЛО 11:45 КРАЙ 12:30

6 ЧАС НАЧАЛО 12:35 КРАЙ 13:20

7 ЧАС НАЧАЛО 13:25 КРАЙ 14:10

8 ЧАС НАЧАЛО 14:15 КРАЙ 15:00

9 ЧАС НАЧАЛО 15:05 КРАЙ 15:50