Посещение на НВИМ гр. София

Дата на публикуване: 20.04.2018 10:25:11

     На 18 април 2018 г.  ученици от АТПГ – Златица посетиха Националния Военно исторически музей в София. Посещението беше във връзка със задължителни часове по военно обучение, заложено в учебните планове за 9 и 10 клас. На място младите хора се запознаха с въоръжението на българската армия, униформите, отличителните знаци, знамената и печатите през различните исторически периоди. Докоснаха се до героизма и храбростта на българската армия, проявени във войните за национално освобождение и обединение.  Изказваме нашата благодарност на старши експерт офис за водене на военен отчет - Асен Згуровски за осигурените ни часове по патриотизъм и родолюбие.