ПРИЕМ 2019/2020

Нашия нов билборд

Обърнахте ли внимание на новопоставения билборд на околовръстното в гр.Златица? От него можете да получите достоверна информация за прием 2019-2020 в АТПГ. Ако имате въпроси - задайте ги на горещия телефон в Дънди Прешъс Металс Челопеч.

Специалности

СЕДМОКЛАСНИЦИ, ИЗБРАХТЕ ЛИ СИ СПЕЦИАЛНОСТ?

    АТПГ гр. Златица предлага обучение от 2019/2020 учебна година в актуалната за фирмите - партньори специалност "ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО"

    Обучението ще е в дуална форма, 5 годишен срок, с партниращи фирми АУРУБИС БЪЛГАРИЯ, ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ и ЕЛАЦИТЕ МЕД.

  АТПГ гр. Златица предлага обучение от 2019/2020 учебна година в заявената от фирмите - партньори специалност 

"МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ"

    Обучението ще е в дуална форма, 5 годишен срок, с партниращи фирми АУРУБИС БЪЛГАРИЯ, ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ и ЕЛАЦИТЕ МЕД.   

    

    АТПГ гр. Златица предлага обучение от 2019/2020 учебна година в утвърдената през годините и  актуална за фирмите-партньори специалност 

"АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"

    Обучението ще е в дуална форма, 5 годишен срок, с партниращи фирми ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ, ГЕОСТРОЙ, ГЕОТРЕЙДИНГ и ЕЛАЦИТЕ МЕД.

    НАПРАВЕТЕ СВОЯ ИНФОРМИРАН ИЗБОР! 

  

    Изберете новата форма на обучение чрез работа! Практикувайте наученото в училище, в  реална работна среда, още докато сте ученици! Не подминавайте месечната стипендия, която ще получавате по дуалното обучение! Гарантирайте си трудов договор след успешно дипломиране!

от 3 до 5 юли

Уважаеми седмокласници, 

ако вече сте направили своя информиран избор и сте решили да продължите своето обучение в АТПГ гр. Златица е необходимо:

1. Да получите от училището, в което се обучавате до момента документ за завършен 7 клас и служебна бележка с резултатите от НВО.

2. Да си закупите медицинско свидетелство от най-близката книжарница и да го заверите при своя личен лекар.

3. В срок от 3 до 5 юли (вкл.) да се регистрирате за участие в класирането с описаните по-горе документи. 

Що е то "дуално обучение"?

Най-общо казано дуалното образование представлява обучение чрез работа. Фирми-партньори заявяват специалностите, по които се осъществява приемът в АТПГ. По време на своето обучение учениците получават своята общообразователна подготовка в училище и  провеждат своите часове по практика в реална работна среда - на място в предприятията под наставничеството на ментори от фирмите. По време на практическото си обучение учениците получават 90% от минималната работна заплата, пропорционално на отработеното по време на практиките време, както и полагащите се транспорт, работно облекло и храна. 

Стимул за всички е и ежемесечната стипендия, получавана от тези, които не са допуснали 5 неизвинени отсъствия през месеца. 

И най-важното: 

ГАРАНТИРАН ТРУДОВ ДОГОВОР ПРИ УСПЕШНО ДИПЛОМИРАНЕ.

График по приема