БЕСЕДА ЗА СВОБОДАТА

Дата на публикуване: 29.03.2018 07:02:51

    В рамките на Програма за корпоративна социална отговорност “Култура и национална идентичност” и във връзка с обявеният регионален ученически конкурс “140 години Свобода. Героите и събитията от моя роден край”, в АТПГ гр. Златица беседа изнесоха представители на клуб “Традиция” и историкът д-р Иван Иванов. Снимки от мероприятието - в нашата галерия.