ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

Дата на публикуване: 14.02.2021 15:54:09

Съгласно заповед РД-01-98/14.02.2021 год. на министъра на здравеопазването се подновяват присъствените занятия за учениците от 5 до 12 клас в училищата с по една паралелка във всеки клас, считано от 15.02.2021 год. /понеделник/.В ПГ"Златица" часовете за всички започват в 8:00 часа с програма и разписание за втория учебен срок.

Автобусите са с разписание, както в началото на учебната година.