Горна Оряховица

По пътя за Горна Оряховица- първа спирка Габрово, Априловска гимназия

Втора спирка - Дряновски манастир

Трета спирка - Царевец и Мултимедиен посетителски център “Царевград Търнов” 

И в Горна Оряховица на състезанието