Партньори

Аурубис България АД

Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

Изградихме и разработваме най-модерните рудници в страната.

С ангажираност към екипа на компанията в България инвестираме в професионално развитие и предоставяме среда за създаване на новости в бранша на световно ниво.

С грижа за живота и здравето на хората и благосъстоянието на регионите, където работим, създаваме бъдеще за България.

Елаците Мед АД

Геострой АД

Геотрейдинг АД