"УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 2018"

И през тази учебна година АТПГ гр. Златица участва в проект BG05M2OP001-2.006-001"Ученически практики" Фаза 1. Изпълнена е квотата от 20 ученика, разпределени на работни места във фирми - партньори на училището. Информация за проекта можете да намерите на официалната страница: http://upraktiki.mon.bg/. А всичко за това кой, къде и кога участва в проекта от нашето училище е отразено в раздел галерия.