АНКЕТИ

Уважаеми ученици, учители и родители, тук ще публикуваме различни анкети. Ще Ви бъдем благодарни, ако ги попълвате и бъдете искрени. Благодарим Ви!

За повишаване качеството и ефективността на своята дейност Националният инспекторат по образованието извършва периодични проучвания сред родители и педагогически специалисти. Ако сте родител, учител или ученик в ПГ "Златица", моля, попълнете една от следващите анкети:

Анкета за родителите на следния линк - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3YNM8wgSxU20dVswGJjeQuv53Zc-C3hFkQn9OsabiYZUQTZCNFZQVUVPVjFIN0FSMVpDU1FIT1lFMi4u

Анкета за педагогическите специалисти на следния линк - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3YNM8wgSxU20dVswGJjeQuv53Zc-C3hFkQn9OsabiYZUNFBTUkgwOUNDS1cwUVUzVlAwR0xKRjRYQS4u

Анкета за ученици на следния линк - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3YNM8wgSxU20dVswGJjeQuv53Zc-C3hFkQn9OsabiYZUNTNYVzRHMlpZSERUMU5RUUhWMDFNS09VUy4u

Анкета за проучване мнението на родителите за дистанционното обучение, което провежда нашето училище

АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛИ

Проучването е непрофесионално и няма претенции да изследва тенденции, а по-скоро да направи обща снимка на състоянието и да се дадат препоръки за подобряването на качеството на дистанционното преподаване, като се търси баланса между осигуряване на електронна среда за образованието и възможностите на семействата да ангажират допълнителен ресурс за подкрепа на децата.

Анкетата е анонимна и резултатите се обработват автоматизирано

Мотивация за учене - за ученици

За тормоза в училище - за ученици

Защо ходя на училище? - за ученици

Обратна връзка - за родители

АНКЕТИ за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта "Твоят час"

Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта.

За целта учениците, техните родители, както и членовете на съвета „Твоят час“ имат възможност да изразят мнението си за дейностите по проекта и да предоставят електронните адреси на анкетите. Същите са както следва:

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.