Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

DZI_2