БЪДЕЩЕТО ЗАПОЧВА ОТ ДНЕС

Дата на публикуване: 01.02.2021 14:41:46

Днес 01.02.2021 год. в сградата на Минно - геоложки университет "Св. Иван Рилски" се подписа споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между университета и ПГ "Златица". Ръководителите на двете учебни заведения - инж.Величка Баланова и проф. д-р инж. Ивайло Копрев, потвърдиха намерението си да обединят усилията си за развитие на системата за управление на учебната дейност, за реализиране на съвместни инициативи и затвърждаване доброто име на двете институции с една основна цел - Поддържане и повишаване качеството на обучение.С интерес разгледахме университетския кампус и събрахме идеи за някои интериорни решения на специализирани кабинети.