ГАЛЕРИЯ 20-21

Баба Марта бързала....

Ученици от ПГ"Златица" за поредна година посетиха общинска администрация и закичиха с мартеници всички общински служители. 

Снимки от деня можете да намерите тук.

Информационна среща по проект Еразъм+

Директорът на ПГ"Златица" заедно с екипът по проекта проведоха информационна среща с родители и ученици за запознаване с дейностите и предстоящите мобилности. 

Снимки от срещата можете да намерите тук.

Макет на клетка

В час по биология учениците от 9а клас изработиха макети на различни клетки, които са изучавали. 

Снимки от часа можете да намерите тук.

Изучихме одата "Левски"

Учениците от 10а клас проведоха един различен час по литература, в който провериха своите знания и създадоха интерактивни продукти за иновативен прочит на одата "Левски". 

Снимки от часа можете да видите тук.

Първи учебен ден - 15.09.2020 

Открихме една различна нова учебна година. Всички с нетърпение прекрачиха прага на Професионална гимназия "Златица". Успех!

Снимки от деня тук.