Класове

8-а клас

Класен ръководител Росица Ангелова

Професия:

Специалност: Автотранспортна техника

Дуална форма на обучение

и

Професия:

Специалност: Обогатяване на полезни изкопаеми

Дуална форма на обучение

9-а клас

Класен ръководител Яна Мечева

Професия: Машинен техник

Специалност: Машини и съоръжения за заваряване

Дуална форма на обучение

и

Професия: Електротехник

Специалност: Електрообзавеждане на производството

Дуална форма на обучение

10-а клас

Класен ръководител инж. Ваня Маринова

Професия: Техник по транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника

Дуална форма на обучение

и

Професия: Електротехник

Специалност: Електрообзавеждане на производството

Дуална форма на обучение

11-а клас

Класен ръководител Нина Димитрова

Професия: Машинен техник

Специалност: Машини и системи с ЦПУ

Дуална форма на обучение

и

Професия: Машинен техник

Специалност: Машини и съоръжения за заваряване

Дуална форма на обучение

12-а клас

Класен ръководител Мария Кърджилова

Професия: Техник по транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника

Дневна форма на обучение

12-б клас

Класен ръководител Донка Георгиева

Професия: Електрически инсталации

Специалност: Електромонтьор

Задочна форма на обучение