Класове

8-а клас

Класен ръководител инж. Донка Георгиева

Професия: Електротехник

Специалност: Електрообзавеждане на производството

Дуална форма на обучение

8-б клас

Класен ръководител Яна Мечева

Професия: Техник по транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника

Дуална форма на обучение

9-а клас

Класен ръководител Нина Димитрова

Професия: Техник по транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника

Дуална форма на обучение

 и

Професия: Машинен монтьор

Специалност: Металообработващи машини

Дуална форма на обучение

10-а клас

Класен ръководител Мария Кърджилова

Професия: Машинен техник

Специалност: Машини и съоръжения за заваряване

Дуална форма на обучение

 и

Професия: Електротехник

Специалност: Електрообзавеждане на производството

Дуална форма на обучение

11-а клас

Класен ръководител инж.Валя Вълчева

Професия: Монтьор на транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника

Дуална форма на обучение

 и

Професия: Оператор в минната промишленост

Специалност: Обогатяване на полезни изкопаеми

Дуална форма на обучение

12-а клас

Класен ръководител инж.Петя Шентова

Професия: Машинен техник

Специалност: Машини и съоръжения за заваряване

Дуална форма на обучение

 и

Професия: Електротехник

Специалност: Електрообзавеждане на производството

Дуална форма на обучение