Дуално обучение

Дата на публикуване: 23.05.2019 12:16:49

    Най-общо казано дуалното образование представлява обучение чрез работа. Фирми-партньори заявяват специалностите, по които се осъществява приемът в АТПГ. По време на своето обучение учениците получават своята общообразователна подготовка в училище и  провеждат своите часове по практика в реална работна среда - на място в предприятията под наставничеството на ментори от фирмите. По време на практическото си обучение учениците получават 90% от минималната работна заплата, пропорционално на отработеното по време на практиките време, както и полагащите се транспорт, работно облекло и храна. Стимул за всички е ежемесечната стипендия, получавана от тези, които не са допуснали 5 неизвинени отсъствия през месеца. 

И най-важното: 

ПРИ УСПЕШНО ДИПЛОМИРАНЕ ГАРАНТИРАН ТРУДОВ ДОГОВОР  В НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ РАЙОНА.