Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

DZI_1