ПРОДЪЛЖАВАМЕ

Дата на публикуване: 26.03.2020 10:23:50

Удължава се срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. /включително/.Издадена е Заповед РД 01-154/26.03.2020 г. на министъра на Здравеопазването. 

Дистанционното обучение продължава за учениците от ПГ"Златица" по установения вече ред.