ЗЕЛЕН ФИТНЕС

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА"

Целта на кампанията „За чиста околна среда“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите, заявители на проектите. Нашето училище спечели проект "Зелен фитнес" със средствата, от който се монтира фитнес-съоръжение на мястото на съборена стара училищна сграда. Това е първото съоръжение от този вид в гимназията, но се предвижда да бъде изградена цялостна площадка за фитнес на открито с множество уреди и съоръжения.