"ТОЧКА ЗА МЕН"

За учебната 2018/2019 година проектът се финансира 

от "АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД.

За учебната 2017/2018 година проектът се финансира 

от "Дънди Прешъс Металс Челопеч".

Това е училищна система за мотивация и поощрение на учениците.

Основните цели са:

* намаляване броя на отсъствията в училище;

* повишаване мотивацията за учене;

* привличане на учениците за работа в извънкласни форми на обучение;

* насърчаване креативността и самоинициативността у децата.

В началото на учебната година ще бъде определян награден фонд за стимулиране на учениците. В специална витрина, разположена във фоайето пред дирекцията, ще бъдат изложени материалните награди. Всяка награда ще е „натоварена” с определен брой кредити и учениците могат да разменят своите кредити за съответната материална награда.

На 01.06.2018 година ще се отчита изпълнението на проекта и ще се раздават много атрактивни материални награди, за които учениците на АТПГ се съревновават през цялата учебна година. 

Снимки от награждаването можете да видите тук.