11а клас

Автотранспортна техника

Обогатяване на полезни изкопаеми