Минало

Техникумът по механизация на селското стопанство е едно от първите професионални училища в района на Средногорието и в страната.

На 15.10.1933 г. с водосвет, в присъствието на всички официални власти и видни граждани на Златица, отваря врати Практическо овощарско училище.

Със Заповед № 2312 от 18.07.1935 г. на Министерство на земеделието се открива и Допълнително земеделско училище, което през 1936 г. се преобразува в Практическо земеделско училище.

През периода 1938-1943 г. усилено се изгражда материалната

база на училището. През 1946 г. са поставени основите на новата учебна база.

На 01.09.1953 г. училището се трансформира в Практическо селскостопанско училище, а от 01.09.1958 г. – в Селскостопански техникум, който прераства в Техникум по механизация на селското стопанство през 1962 г.

Със Заповед № РД-09-332 от 07.04.2003 г. техникумът по механизация на селското стопанство е преобразуван в Аграрно – техническа професионална гимназия.