УЧЕНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Дата на публикуване: 15.03.2020 11:07:48

Уважаеми ученици!От 16. 03. 2020 год. в ПГ "Златица" се въвежда обучение от разстояние.Учебният процес ще се провежда с променено седмично разписание в 5 учебни часа на ден с продължителност от по 30 минути всеки час. Ще използваме платформа за обучение от разстояние, в която всички ученици и преподаватели ще бъдат включени. Ще се работи на проектен принцип и с възможност за самоподготовка. Ще получавате онлайн уроци от съответния преподавател, както и задния, които трябва да изпълните и върнете в рамките на зададения срок. Ще получавате оценки.  Възползвайте се от всички комуникационни канали, онлайн и офлайн електронни учебници и образователни ресурси, а в краен случай ще получите учебни материали на хартиен носител.Необходимата допълнителна информация ще стане достояние на всички ученици чрез класните ръководители на 16.03.2020 г. след 9:30 часа.

Включването в този динамичен образователен процес на всички ученици е задължително

Обръщаме ви внимание: не сте във ваканция - наложена е мярка за ограничаване на социалните ви контакти, затова си стойте у дома, не се събирайте в приятелски групи, спазвайте добра лична хигиена. 

Да посрещнем заедно предизвикателството, което ни отправя днешния ден! 

Няма да спрем да отправяме своя призив:

Бъдете отговорни към себе си и към другите!