Къде са бившите ученици на АТПГ?

Дата на публикуване: 15.06.2019 13:45:19

Техническата подготовка в АТПГ гр. Златица дава възможност за успешно кариерно развитие

За личния пример на инж. Иванка Котова, ръководител Производствено-технически отдел в Елаците-Мед за ползите от техническото образование и реализацията в една от водещите минни компании в България

 Инж. Иванка Котова започва трудовия си стаж в Елаците-Мед през 1991 г.,  като „табелчик“ към отдел ТРЗ, след завършване на АТПГ, гр. Златица. До сегашната си позиция Ръководител „Производствено-технически“ отдел стига след надграждане на знания и практика - завършва Минно-геоложкия университет, специалност „Минерални технологии“, след което работи като технолог МФЦ и ръководител на „Изследователска лаборатория“.

Инж. Иванка Котова работи вече 28 години в Елаците-Мед. Решението ѝ да започне работа в предприятието е продиктувано от желанието да продължи по стъпките на близки роднини, от които още като дете е слушала за изграждането му, за мащабите и за огромните машини за добив на руда. Тя лично е присъствала като ученичка на тържественото откриване на предприятието на 18.02.1983 г. За нея е гордост да гради професионалната си кариера в една от водещите компании на Балканския полуостров и в Европа, с 44 годишна история. „През последните 20 години, когато Елаците-Мед АД стана част от групата ГЕОТЕХМИН, аз участвах почти във всички иновативни проекти и внедряване на модерни машини и технологии. Като специалист участвах в международни специализирани конгреси и конференции, посетих водещи фабрики и заводи за производство и преработване на руди. Всичко това е изключително ползотворно за кариерата ми и за мен като специалист“- разказва тя.

    Инж. Котова не скрива вълнението си, когато я връщаме към миналото, към ученическите години в АТПГ, гр. Златица. Тя си спомня постъпването в тогавашния Техникум по механизация на селското стопанство, днес Аграрно - техническа професионална гимназия гр. Златица. „Това беше лично мое решение, защото винаги са ме интересували инженерни и технически специалности. АТПГ беше едно от елитните и предпочитани училища в региона и предлагаше много добра техническа подготовка, което бе предпоставка за приемане в университет и стъпка към желанието ми да стана  инженер“ – споделя тя. Специалността, която записва е „Двигатели с вътрешно горене“.

    Инж. Иванка Котова разказва, че по време на нейното обучение в АТПГ базата за практическа подготовка се е намирала в самото училище, била е добре оборудвана за времето, но те не са имали възможност да наблюдават процесите в реална работна среда, каквато имат сега учениците, обучаващи се в програмите по дуално обучение.

    Тя споделя, че ако трябва сега отново да избира, пак би избрала да учи в това училище.

  Нейният съвет към младите хора е: „Премислете добре, преди да направите избор, когато кандидатствате след основно образование. Въвеждането на дуално обучение в АТПГ, гр. Златица, в партньорство с едни от най-големите работодатели в региона на Средногорието – Елаците-Мед, Геострой, Георейдинг, Аурубис България, Дънди Прешъс Металс Челопеч и Групата на инженеринговите партньори, превръща училището в едно от предпочитаните места за изучаване на инженерни специалности. Възможността да се запознаете отблизо с производствените мощности, да наблюдавате, а по-късно и да работите в реална работна среда ще изградят у вас умения, които са много търсени на пазара на труда и вие ще се реализирате успешно“. Най-важното, според инж. Котова е всеки да знае какво иска да учи, трябва да го прави със желание и трябва да иска да работи в областта, която ще избере.

    Дуалното обучение е един от най-добрите съвременни модели за учене чрез работа с доказани резултати в Европа. През новата учебна 2019-2020 година предстои прием на нови 30 ученика по трите специалности - „Автотранспортна техника“ „Електрообзавеждане на производството“, „Машини и съоръжения за заваряване“.

    Компаниите-партньори ще продължат да осигуряват финансова подкрепа за специалностите в паралелките по дуално обучение в АТПГ гр. Златица, като подпомагат обновяването на базата, закупуването на учебни материали и ще осигуряват допълнителни стипендии и награди за отлично представилите се.