УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Дата на публикуване: 18.03.2020 21:14:26

Всички посетители на сайта ни могат да се запознаят с указанията на Министъра на здравеопазването за превантивни мерки в учебните заведения с цел недопускане разпространение на COVID-19 тук.