ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

Дата на публикуване: 11.03.2020 19:55:08

В изпълнение на Заповед №  РД09-626/11.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката в ПГ "Златица" са осигурени достатъчно  препарати за дезинфекциране на подове и други повърхности в помещенията и дезинфектант за ръце. Болни ученици няма да бъдат допускани в учебни часове. Задължително е да се спазва стриктна лична хигиена - да се мият по-често ръцете, да не се разменят храни и напитки, да се използват индивидуални пособия, да се избягва пряк досег и др. Да се използват безопасно и икономично дезинфектантите!Бъдете отговорни към себе си и към другите!