КОЛЕДНА И МЕЖДУСРОЧНА ВАКАНЦИЯ

Дата на публикуване: 01.12.2020 20:59:43

Съгласно Заповед №РД09-3472/27.11.2020г. на министъра на образованието и науката предстоящите ваканции, са както следва:Коледна - от 22.12.2020г. до 03.01.2021г. 

/вкл./

Междусрочна - 03.02.2021 г. 

Втория учебен срок започва на 04.02.2021г.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук.