НОВО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Дата на публикуване: 28.10.2020 18:36:17

Във връзка с преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, считано от 29.10.2020 година се въвежда ново разписание на учебните часове. Всеки час е с продължителност 40 минути и 10 минутни почивки между часовете. Разписанието е достъпно тук. Учебната програма остава непроменена.