СЕДМОКЛАСНИЦИ, ИЗБРАХТЕ ЛИ СИ СПЕЦИАЛНОСТ?

Дата на публикуване: 18.06.2018 07:38:06

    АТПГ гр. Златица предлага обучение от 2018/2019 учебна година в нова и актуална за фирмите специалност 

"ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО"

    Обучението ще е в дуална форма, 5 годишен срок с партниращи фирми АУРУБИС БЪЛГАРИЯ, ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ и ЕЛАЦИТЕ МЕД.

     НАПРАВЕТЕ СВОЯ ИНФОРМИРАН ИЗБОР! 

  Изберете новата форма на обучение чрез работа! Практикувайте наученото в училище, в  реална работна среда, още докато сте ученици! Не подминавайте месечната стипендия, която ще получавате по дуалното обучение! Гарантирайте си трудов договор след успешно дипломиране!