УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 2018

Дата на публикуване: 05.04.2018 06:49:26

    АТПГ гр. Златица и през 2018 г. участва в проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики“ Фаза 1. Изпълнихме квотата от 20 ученика, по-голямата част от които от 01 март вече отработват своите часове в партньорските ни фирми. Нашите практиканти може да срещнете в Общинска администрация - Златица, НЧ"Христо Смирненски-1889", в сервизите на ЕТ "Дончо Павлов - Тони", Агросим Сервиз, Марвели 2, МД Тренд, М-Строй  2001, при земеделски производители в Чавдар и Челопеч, в Славци-2 и Аламанда 2016. През събеседване преминаха и бъдещите практиканти в АУРУБИС България АД, на които предстои да започнат своята практика.Снимки от работните места - в нашата галерия.