План за квалификационната дейност

20План квалиф. дейност 2020-2021