Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма по чл. 263, ал.3 от ЗПУО

Механизъм за намаляване на отсъствията