СЕДМОКЛАСНИЦИ, ИЗБРАХТЕ ЛИ СИ СПЕЦИАЛНОСТ?

Дата на публикуване: 17.06.2018 12:00:14

    АТПГ гр. Златица предлага обучение от 2018/2019 учебна година в утвърдената през годините и доказала своята актуалност и приложимост специалност "АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"

    Обучението ще е в дуална форма, 5 годишен срок с партниращи фирми ГЕОТРЕЙДИНГ, ГЕОСТРОЙ и ЕЛАЦИТЕ МЕД.

    

    НАПРАВЕТЕ СВОЯ ИНФОРМИРАН ИЗБОР! 

   Изберете новата форма на обучение чрез работа! Практикувайте наученото в училище, в  реална работна среда, още докато сте ученици! Не подминавайте месечната стипендия, която ще получавате по дуалното обучение! Гарантирайте си трудов договор след успешно дипломиране!