СТАРТИРАМЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+

Дата на публикуване: 24.02.2021 22:24:15

От 10.02.2021 год. стартирахме дейностите по  Проект 2020-1-BG01-KA102-078594 "Европейско партньорство за качествено ПОО“

Програма „Еразъм+“

В стремежа си да бъде модерно учебно заведение, което дава на учениците реална професионална квалификация, нашето училище предоставя възможност на учениците за РАБОТЕН СТАЖ и КУЛТУРЕН ОБМЕН по ПРОГРАМА „Еразъм+“ в партньорски фирми от Германия и Португалия.