АНКЕТИ за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта "Твоят час"

Дата на публикуване: 08.06.2018 10:03:11

Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта. 

За целта учениците, техните родители, както и членовете на съвета „Твоят час“ имат възможност да изразят мнението си за дейностите по проекта и да предоставят електронните адреси на анкетите. 

Същите са както следва: 

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx 

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx 

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx 

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.