КУРС ЗА ТкТ

Дата на публикуване: 11.04.2019 14:10:06

На вниманието на всички желаещи:

Събираме група за придобиване на категория ТкТ.Цена на курса: 350 лв.

В цената са включени 20 часа управление на трактор с ремарке.

Необходими документи:

- декларация по образец;

- копие от свидетелство за правоуправление кат. „В” и талон;

- копие от диплома за завършено образование;

- 2 бр. снимки.

Документи се подават в счетоводството при Маринела Старошалиева.