Педагогически състав

инж. Величка Баланова

директор

Елка Кръстанова

зам. директор


Нина Димитрова

учител по БЕЛ

инж. Донка Георгиева

учител по математика

Яна Мечева

учител по история и география

инж. Ваня Маринова

учител по биология и химия

инж. Петя Шентова

учител по ИТ

Росица Ангелова

учител по АЕ

Мария Кърджилова

учител по икономика

инж. Валя Вълчева

учител по технически дисциплини

Боян Христов

учител по АТТ и ДВГ

Стефан Чепишев

учител по технически дисциплини

инж. Лазар Драганов

учител по БДП, инструктор