от 20 до 26 юни кандидатстват седмокласниците

Дата на публикуване: 10.06.2018 14:42:59

Уважаеми седмокласници, ако вече сте направили своя информиран избор и сте решили да продължите своето обучение в АТПГ гр. Златица е необходимо:

1. Да получите от училището, в което се обучавате до момента документ за завършен 7 клас и служебна бележка с резултатите от НВО.

2. Да си закупите медицинско свидетелство от най-близката книжарница и да го заверите при своя личен лекар.

3. В срок от 20 до 26 юни (вкл.) да се регистрирате за участие в класирането с описаните по-горе документи.