Семинар по оказване на първа долекарска помощ

Дата на публикуване: 25.04.2021 10:00:48

В изпълнение на дейностите по Еразъм+ на 20 и 21 април 2021 год. в ПГ"Златица" проведохме обучение по първа долекарска помощ с гост - лектор фелдшер Мария Николова - дългогодишен служител и приятел на училището.

Богат снимков материал от занятията можете да видите тук