НОВИНИ

Заповед РД09-5639/17.11.2022 г. на министъра на образованието и науката

Със съдържанието на заповедта за регламентиране на процедурата по информирането на министъра на образованието и науката за възникнали инциденти, бедствия, аварии, терористични действия или други извънредни обстоятелства, при които има пострадали ученици, педагогически специалисти и/или непедагогически персонал или са нанесени сериозни материални щети можете да се запознаете тук. 

Защита на дипломни проекти

На 26 и 27 май 2022 г. от 9:00 часа в ПГ "Златица" ще бъде проведен задължителен държавен изпит чрез защита на дипломни проекти. 

Нашето зелено утре

Днес учениците от ПГ "Златица" се включиха в традиционния конкурс на Елаците Мед АД, Геотехмин ООД, Геострой АД и Геотрейдинг АД. Засадихме предоставените ни фиданки и ще се грижим за тях като наесен очакваме да са пораснали достатъчно, за да спечелим конкурса.

3 март - национален празник на България

Ученици от различни класове под ръководството на госпожа Евгения Кръстева подготвиха и изнесоха програма за националния празник на България. Снимки от тържеството може да разгледате тук.

Баба Марта дойде и в училище

Учениците от 10 клас изненадаха своите съученици с ръчно изработени мартеници. Снимки от работилницата може да видите тук

На 1 март в общинска администрация - Златица

За поредна година ученици от ПГ "Златица" посетиха общинска администрация гр. Златица и всеки общински служител получи мартеница за здраве. Няколко снимки от това посещение можете да разгледате тук. 

Баба Марта е един от най-почитаните обичаи, запазил се до наши дни. На 1-ви март всеки подарява на близките си амулет - мартеница за здраве и сила през годината. 

Белият цвят, вплетен в мартеницата е символ на чистота и искреност в отношенията.

Червеният цвят е знак на кръвта, топлотата на приятелството и взаимната обич.

Нека бъдем по-добри и всеотдайни!

Завръщането на Васил Левски

И пак е 18 февруари.

С цветя в ръцете, чинно коленичим.

Изплакала очите си – България,

все още чака своя син обичан.

Усетила как тежките му стъпки

отекват през едно превратно време,

тя вижда Левски да върви по пътя

и българи да падат на колене.

За прошка молим. Дълго и горещо.

С ръце високо вдигнати към Бога.

Нали за нас, душата го болеше –

издъхвайки, въздъхнал бе:

– НАРОДЕ ????


И днес върви. Земята гневно тръпне,

потресена от дребните ни страсти.

Обичаме героите си – мъртви.

Живеем тихо. Кротки. Безучастни.

Но идва Левски… Идва да ни пита

за болната ни съвест. За куража.

За кривиците в мислите ни скрити,

за раните от алчната ни жажда…

При нас се връща. Влиза във сърцата

да търси в тях възкръсналата вяра.

Върху която няма отпечатък

със дата 18 Февруари.

(Александър Калчев)

Почетохме паметта на Апостола

На 18 февруари в Златица традиционно се отбелязва годишнината от обесването на Васил Левски. Ние от ПГ "Златица" посетихме метоха, където Дякон Левски се е укривал. Цветя, стихове, слова и едноминутно мълчание бяха част от програмата, с която се поклонихме пред святото дело на Апостола. Снимков материал от събитието можете да разгледате тук.

Уважаеми родители, 

поради доказан положителен (+) тест за коронавирус на класния ръководител на 9а клас, се налага карантиниране на паралелката от 24.01.2022 г. до 30.01.2022 г.

От 25.01.2022 г. (вторник) за класа се организира ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда), съгласно действащото седмично разписание. 

Наситен със събития беше днешния петък в ПГ "Златица". 

Есенен спортен празник и отбелязване деня на народните будители  - така премина днешния петъчен ден в ПГ "Златица". От събитията има много снимков материал, който можете да разгледате в нашата галерия. 

П О К А Н А

за подаване на оферта за предоставяне на услуга - извършване на обучение за изпълнение на Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014- 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

ПОКАНА

docs.google.com/document/d/1Ijc3XYvlbXG9ItGR4Bk1gXJHVbEY94E5zEb0vE6qXUU/edit?usp=sharing   

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

docs.google.com/document/d/1w_hSPxCkhhJ0OgD7JaXANoKSHpGHIgNv/edit?usp=sharing&ouid=110450315988159478079&rtpof=true&sd=true 

ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ

docs.google.com/document/d/1kD2zT0ygMoAeqPq9gRzyHUvvqt33pj45amrXMnezryE/edit?usp=sharing