ПРИЕМ 2023-2024

Комисия по прием и записване на ученици

Във връзка с изпълнение на дейностите по Държавен план - прием за учебната 2023-2024 година в ПГ "Златица" е назначена комисия, която ще работи в дните за записване на ученици в 8 клас с работно време от 08:00 до 18:00 часа. в кабинета на зам. директор. 

тел. за връзка с комисията 0888944343