Програма за предоставяне на равни възможности

Програма ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ...ТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2019